Osvědčování právně významných skutečností

Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky. Účelem osvědčení právně významné skutečnosti je především získání důkazu, že se skutečnost v určité době za přítomnosti notáře udála a jak proběhla. 

Notář provádí nejčastěji tato osvědčení:

  1. vidimaci – ověření shody opisu listiny s jejím originálem
  2. legalizaci – ověření pravosti podpisu
  3. osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob (více zde) a také průběhu valných hromad, schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob

  4. výstupů z informačního systému veřejné správy (více zde)

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.