Obchodní korporace a notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Některé právnické osoby, zejména společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a družstvo, musí být založeny ve formě notářského zápisu. Notář Vám připraví návrh zakladatelského dokumentu a také veškeré listiny nezbytné pro provedení zápisu do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku obchodní společnost vzniká. Tento zápis provede notář formou tzv. přímého zápisu, odpadá tedy nutnost delšího řízení před příslušným krajským soudem.  V současné době je možné, aby společnost vznikla prakticky obratem, pro promptně spolupracujícího klienta i během jednoho dne. Lze konstatovat, že dnes již není prakticky žádný racionální důvod k pořízení „předzaložené“ společnosti (tzv. ready made company) – jedná se o rizikové a nákladné řešení situace, kterou lze velmi snadno, rychle, bezpečně a za výrazně nižší prostředky vyřešit přímo u notáře. 

Notář dále sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejného rejstříku, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje. Kromě zakládání obchodních společností a družstev budete proto v oblasti obchodního práva potřebovat notáře zejména při rozhodování valných hromad obchodních společností a družstev o změně společenské smlouvy či stanov (tj. např. o změně firmy, sídla, předmětu podnikání atp.), o některých změnách ve statutárních orgánech společnosti (zejména při změně jejich počtu či způsobu jednání), při některém nakládání s podíly, při přeměnách obchodních společností (fúze, štěpení, změny právní formy). Kromě toho lze služeb notáře samozřejmě využít i tam, kde formu notářského zápisu zákon nevyžaduje – prakticky jde zejména o přípravu smluv o převodu podílů ve společnostech a příloh návrhů pro řízení před příslušným krajským soudem.