Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Notář vydává výpisy z informačních systémů veřejné správy. Ověřený výpis vydaný notářem je veřejnou listinou -  předpokládá se tedy pravdivost a pravost údajů v něm obsažených. Jedná se o následující výpisy:

  • Výpisy z Katastru nemovitostí
  • Výpisy z Obchodního rejstříku a z ostatních rejstříků vedených rejstříkovým soudem
  • Výpisy z Rejstříku trestů
  • Výpisy ze Živnostenského rejstříku
  • Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Výpisy z insolvenčního rejstříku

 

Ověřené výpisy Vám vydáme na počkání.

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.