Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, která je v zákonem stanovených případech povinně zakládána za účelem zajišťování správy domu a souvisejícího pozemku. Zakládá se schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Notář Vám kompletně připraví návrh stanov, osvědčí schůzi shromáždění, připraví veškeré související podklady a sám poté zápis do veřejného rejstříku provede.

Následné změny stanov společenství vlastníků jednotek schvaluje nejvyšší orgán společenství - shromáždění. Postup při těchto změnách může být odlišný podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov. Jakékoliv změny stanov je proto vhodné konzultovat s notářem. Příprava souvisejících dokumentů a bezodkladné vyřízení zápisu do veřejného rejstříku je v naší notářské kanceláři samozřejmým servisem.