Řízení o pozůstalosti

JUDr. Jan Stránský je jako soudní komisař pověřován Okresním soudem Plzeň - město úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích, jejichž poslední trvalé bydliště bylo v okrese Plzeň - město, případně v dalších věcech, kde je pro řízení o pozůstalosti dána příslušnost tohoto soudu. 

Obecné informace o řízení o pozůstalosti vedených v jiných evropských státech a stručné informace o tamním dědickém právu naleznete zde: www.successions-europe.eu.