Ověřování podpisů a listin

Notář ověřuje pravost podpisu osob, které se před ním na listinu podepíší nebo před ním svůj podpis, který se na předložené listině již nachází, uznají za vlastní (legalizace).

Notář může ověřit pravost podpisu na listině vyhotovené v cizím jazyce pouze tehdy, pokud jazyk ovládá on, či jeho zaměstnanec. Ověření podpisu na listině, která je vyhotovena v cizím jazyce, je vhodné s notářem předem telefonicky konzultovat a objednat.

Notář ověřuje též shodu kopie listiny s jejím předloženým originálem (vidimace). Z některých listin, zejména osobních průkazů a dalších dokumentů, jejichž jedinečnost nemůže být ověřenou kopií nahrazena, nelze ověřenou kopii pořídit (jedná se zejména o dokumenty obsahující fotografie, geometrické plány atp.)

Skutečnost, že listina obsahující ověřený podpis či ověřená kopie listiny má být použita v zahraničí, je nutno notáři sdělit. Ověření listiny či podpisu na listině, která má být použita v zahraničí, doporučujeme předem telefonicky objednat.  

Apostilní doložky pro použití ověření v zahraničí připojují jednotlivé notářské komory. 

Více zde: https://www.nkcr.cz/apostila

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.