Odměna notáře

Odměna notáře není smluvní. Odměnu notáře stanoví vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Výši  odměny notáře za provedenou službu se od nás vždy dozvíte předem. 

 

Notářský tarif