Důležité odkazy

Notářská komora České republiky - www.nkcr.cz

Nejvyšší soud ČR - www.nsoud.cz

Oficiální server českého soudnictví (veřejný rejstřík, insolvenční rejstřík, podání do veřejného rejstříku) - www.justice.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální (katastr nemovitostí) - www.cuzk.cz

Kontaktní místa veřejné správy - www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy (kontakty na úřady a jejich úřední hodiny) - www.portal.gov.cz

Informace k ověřování listin pro účely jejich použití v cizině - www.portal.justice.cz

Informace o problematice dědictví v jiných evropských státech - www.successions-europe.eu

Registr podnikatelů - wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Obchodní věstník - ov.ihned.cz

Evidence skutečných majitelů - esm.justice.cz